Bol zverejnený štandard kvality dodávanej elektriny a poskytovaných služieb za rok 2011

Aktuality