V informačnom systéme Damas Energy boli zverejnené výberové konania na obstaranie PpS typu PRV, SRV, TRV30MIN+, TRV30MIN-, ZNO a ZVO pre obdobie od 1.04.2012 do 30.04.2012.

Aktuality