Boli zverejnené prílohy č.1 až č.4 k oznámeniu o vyhlásení užšej súťaže nadlimitnej na zákazku “Realizácia stavby Vedenie 2×400 kV medzi križovatkou vedení V 409 a V 071/072 a elektrickou stanicou Voľa“.

Dokumenty na stiahnutie:

  • Príloha č.1
  • Príloha č.2
  • Príloha č.3
  • Príloha č.4
  • Príloha č.1 až č.4
  • Aktuality