Bol zverejnený dotazník v rámci prieskumu „MC Fallback Timing Survey“, ktorý je publikovaný
v časti:

  • Služby / Medzinárodné profily / Dotazník pre účastníkov trhu
  • Aktuality