V informačnom systéme Damas Energy boli zverejnené výberové konania na obstaranie PpS typu PRV, SRV, TRV3MIN+, TRV3MIN-, TRV30MIN+, TRV30MIN-, ZNO a ZVO pre obdobie od 01.06.2012 do 30.06.2012.

Aktuality