V informačnom systéme Damas Energy boli zverejnené výberové konania na obstaranie PpS typu TRV10MIN+ a TRV10MIN- pre obdobie od 01.06.2012 do 30.06.2012.

Aktuality