Bolo doplnené vysvetlenie súťažných podkladov k predmetu zákazky Nákup elektriny na krytie strát v prenosovej sústave a pre vlastnú spotrebu elektrických staníc na obdobie pre rok 2013.

Dokument sa nachádza časti:

  • Služby / Straty a vlastná spotreba PS / Výberové konania / Rok 2013
  • Aktuality