V informačnom systéme Damas Energy boli zverejnené výberové konania na obstaranie PpS typu TRV3MIN+, TRV10MIN-, TRV30MIN+, TRV30MIN-, ZNO a ZVO pre obdobie od 01.09.2012 do 30.09.2012.

Aktuality