Oznam-Aktualizácia technických podmienok

Zdieľať

Dňa 1. 5. 2020 nadobudli účinnosť vybrané dokumenty Technických podmienok prístupu a pripojenia, pravidiel prevádzkovania prenosovej sústavy. Aktualizované dokumenty sa nachádzajú v časti Dokumenty/Technické podmienky

Zdroj: SEPS

Aktuality