Oznam o prideľovaní kapacít na profile SEPS-MAVIR v roku 2008

Zdieľať

Dňa 19.11.2007 v popoludňajších hodinách došlo k dohode s MAVIR ohľadne veľkosti kapacít ponúkaných v rámci ročnej alokácie voľných obchodovateľných prenosových kapacít (VOPK) a spôsobe alokácie kapacít. SEPS, a.s. a MAVIR nedosiahli dohodu o konaní spoločnej ročnej aukcie VOPK pre rok 2008.
Z uvedeného dôvodu bude SEPS, a.s . vykonávať jednostrannú ročnú aukciu VOPK, ktorej výsledky budú zo strany MAVIR akceptované.

Mesačné aukcie VOPK budú vykonávané spoločne – aukčnou kanceláriou bude MAVIR, denné aukcie budú vykonávané obdobne ako v roku 2007 – aukčnou kanceláriou bude SEPS, a.s.

Pravidlá a termíny ročnej aukcie VOPK pre rok 2008 sú publikované v Služby / Medzinárodné profily a nadobúdajú platnosť dňom 20.11.2007.

Aktuality