Oznam o uvedení nových slovensko-maďarských vedení do prevádzky

Zdieľať

Z dôvodu nepredpokladanej mimoriadnej situácie dlho očakávané uvedenie nových slovensko-maďarských prepojovacích vedení medzi elektrickými stanicami Veľký Ďur (SK) – Gönyű (HU) – Gabčíkovo (SK) a Rimavská Sobota (SK) – Sajóivánka (HU) do prevádzky bolo posunuté na neskorší termín.

Nový očakávaný dátum uvedenia 400 kV vedení do komerčnej prevádzky je stanovený na 5. apríla 2021. V závislosti na reálnom vývoji výstavby budú zo strany MAVIR a SEPS ponúkané kapacity na slovensko-maďarskom profile v relevantnom čase primerane prispôsobené.

Uvedený dátum je určený na základe najodbornejších odhadov zohľadňujúcich súčasnú situáciu, doterajšie poznatky a bežný postup príslušných úradov na slovenskej i maďarskej strane. Z dôvodu nepredvídateľnosti vývoja situácie, predovšetkým v súvislosti s pandémiou COVID-19, nie je možné celkom vylúčiť možnosť ďalšieho odkladu uvedenia dotknutých vedení do komerčnej prevádzky.

V prípade akejkoľvek zmeny uvedeného termínu MAVIR a SEPS budú neodkladne informovať účastníkov trhu s elektrinou a verejnosť prostredníctvom oznamu na svojich webových sídlach a zaktualizujú informácie na Transparency Platform združenia ENTSO-E.

Aktuality