SEPS vyhlásila interné výberové konania na obstaranie podporných služieb na rok 2020 a 2022

Dňa 26.09.2019 spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. vyhlásila
interné výberové konania na obstaranie podporných služieb na rok 2020 a rok 2022. Všetky
potrebné údaje a dokumenty sú zverejnené na webovom sídle spoločnosti www.sepsas.sk.

V internom výberovom konaní na rok 2020 sú obstarávané podporné služby typu Sekundárna
regulácia činného výkonu, Terciárna regulácia činného výkonu trojminútová záporná,
Terciárna regulácia činného výkonu desaťminútová záporná, Terciárna regulácia činného
výkonu pätnásťminútová kladná, Terciárna regulácia činného výkonu pätnásťminútová záporná, Zníženie odberu a Zvýšenie odberu. Ukončenie podávania ponúk interného výberového konania na rok 2020 je 7.11.2019 o 09:00 hod.

V súvislosti s implementáciou európskych nariadení sú v internom výberovom konaní na rok
2022 obstarávané podporné služby pod názvom Frequency Containment Reserve, automatic
Frequency Restoration Reserve positive, automatic Frequency Restoration Reserve negative,
manual Frequency Restoration Reserve positive, manual Frequency Restoration Reserve
negative ako aj terciárna regulácia činného výkonu 3 minútová kladná, terciárna regulácia
činného výkonu 3 minútová záporná. Ukončenie podávania ponúk interného výberového konania na rok 2022 je 7.11.2019 o 09:30 hod.

Aktuality