Boli zverejnené požadované objemy PpS na rok 2020 od 1.1.2020 do 31.12.2020. Nachádzajú sa v časti Služby/Podporné služby/Požiadavky na PpS.

Aktuality