Bolo zverejnené rozhodnutie ÚRSO č. 0075/2020/E, ktorým ÚRSO určil ceny za poskytovanie podporných služieb v elektroenergetike a regulačnej elektriny na roky 2020 až 2021. Nachádza sa v sekcii Dokumenty/Rozhodnutia ÚRSO.

Aktuality