Oznámenie o voľbách členov dozornej rady volených zamestnancami (1)

Zdieľať

Zamestnanci SEPS, a.s. zvolili nových členov dozornej rady V dňoch 18. až 20.2. 2008 sa uskutočnili v akciovej spoločnosti SEPS voľby štyroch nových členov dozornej rady ( DR ) volených zamestnancami.

Organizáciu volieb zabezpečilo predstavenstvo spoločnosti spolu s odborovou organizáciou a ústrednou volebnou komisiou. Na voľbách sa zúčastnilo 73,59 % zamestnancov, ktorí z deviatich kandidátov zvolili za členov DR:

  • Ing. Miroslav Kolník
  • Ing. Ján Oráč
  • Michal Sokoli
  • Jaroslav Stratený

Dozorná rada SEPS, a.s. je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Má dvanásť členov,z ktorých osem členov volí a odvoláva valné zhromaždenie spoločnosti a štyroch členov volia a odvolávajú zamestnanci.

Aktuality