Oznámenie o voľbách členov dozornej rady volených zamestnancami

Zdieľať

Zvolili sme nových členov dozornej rady SEPS, a.s.
V dňoch 18. až 20.2. 2008 sa uskutočnili v akciovej spoločnosti SEPS voľby nových členov dozornej rady volených zamestnancami. Organizáciu volieb zabezpečilo predstavenstvo spoločnosti spolu s odborovou organizáciou a ústrednou volebnou komisiou (predsedníčka – Mgr. Zora Maková, členovia – JUDr. Marián Halák, Augustín Mihálik a Ľuboš Obžut).

V pondelok 18.2.2008 volili zamestnanci v Križovanoch, v Seredi, v Hornej Ždani, v Žiline a v Sučanoch.
Dňa 19.2. 2008 pokračovali voľby nových členov dozornej rady SEPS, a.s. v Lemešanoch, vo Veľkých Kapušanoch, v Bošáci, vo Veľkom Ďuri a v Stupave.
Posledným miestom, kde zamestnanci volili nových členov dozornej rady bolo ústredie SEPS, a.s. na Mlynských nivách 59/A v Bratislave a to dňa 20.2. 2008.

Kandidátmi na nových členov dozornej rady boli 9 zamestnanci SEPS, a.s. :
Ing. Jarmila Babjaková – technik BTS a OPP, Bc.
Juraj Byšický – vedúci odboru sekundárnej techniky – Východ,
Ing. Miroslav Kolník – výkonný riaditeľ sekcie obstarávania,
Bc. Marián Mihalda – vedúci odboru operatívnej služby ASDR,
Ing. Ján Oráč – výkonný riaditeľ sekcie financií,
Michal Sokoli – technik dopravy,
Jaroslav Stratený – špecialista sekcie techniky,
Ivan Tonhajzer – prevádzkový elektrikár – II.manipulant
Ing. František Valček – technik údržby.

Voľby sa skončili dňa 20.2. 2008 o 12. 00 hod. Na voľbách sa zúčastnilo 73,59 % zamestnancov.
Na štvorročné funkčné obdobie boli zvolení:
Ing.Miroslav Kolník
Ing.Ján Oráč
Michal Sokoli
Jaroslav Stratený

Dozorná rada SEPS, a.s. je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Má dvanásť členov, z ktorých osem členov volí a odvoláva valné zhromaždenie spoločnosti a štyroch členov volia a odvolávajú zamestnanci.

Aktuality