Oznámenie o výsledkoch súťaže na nové logo akciovej spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava

Zdieľať

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., (ďalej SEPS) používa súčasné logo od svojho vzniku v roku 2002. Dynamický vývoj v spoločnosti, ako aj používanie a zavádzanie nových technológii v sektore energetiky si vyžadujú modernizáciu aj na tomto poli. V októbri 2020 sa naša spoločnosť rozhodla vyhlásiť v spolupráci s Vysokou školou výtvarných umení (ďalej VŠVU) a Slovenským centrom dizajnu (ďalej SCD) súťaž na vytvorenie nového loga SEPS. Predmetom súťaže bolo vytvorenie nového, nadčasové loga spoločnosti SEPS v elektronickom grafickom spracovaní.
V zmysle zmluvy o spolupráci medzi SEPS, SCD a VŠVU sa do súťaže mohli zapojiť výlučne študenti Katedry vizuálnej komunikácie VŠVU. V stanovenom termíne od (23.10.2020 do 31.1.2021) sa prihlásilo trinásť študentov, pričom všetci splnili stanovené súťažné podmienky.

Kritéria na základe, ktorých vybrala sedemčlenná komisia návrhy boli nasledovné:

  1. v návrhu loga je potrebné zreteľne aplikovať text „Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.“ alebo skratku „SEPS“, spolu so zakomponovaním celého názvu Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.,
  2. návrh loga v čiernobielom variante a troch veľkostných verziách, ktorý bude prezentovaný na formáte A3, pričom jedna z verzií bude najmenšia prípustná veľkosť loga,
  3. pri koncepte loga je potrebné navrhnúť a definovať farebnosť nového loga; logo je vhodné koncipovať tak, aby ho bolo možné používať aj v čiernobielej verzii, resp. v stupňoch sivej farby.

 

Dňa 9.3.2021 vrcholový manažment SEPS schválil nasledovné poradie v súťaži o nové logo:

  1. Miesto: Peter Pozník
  2. Miesto: Jaroslav Varchola
  3. Miesto: Bernadett Erdélyiová

 

Dovoľte nám poďakovať VŠVU a SCD za odbornú garanciu a spoluprácu pri realizácii súťaže o nové logo spoločnosti.

Zdroj: SEPS

Aktuality