Oznámenie o zahájení produkčnej prevádzky vnútrodennej registrácie denných

Zdieľať

Oznámenie o zahájení produkčnej prevádzky
vnútrodennej registrácie denných diagramov


Oznamujeme, že dňa 19.11.2008 bude zahájená produkčná prevádzka vnútrodennej
registrácie denných diagramov pre obchodný deň 20.11.2008. Vnútrodenná
registrácia denných diagramov bude prebiehať podľa pravidiel uvedených v
prílohe 2 Prevádzkového poriadku SEPS. Vnútrodenné diagramy je potrebné
zasielať na e-mailovú adresu diagramy@sepsas.sk
Diagramy sa budú registrovať v šiestich štvorhodinových časových oknách, ktoré
budú otvorené o 18:00 predchádzajúceho dňa. Uzávierka príjmu diagramov nastane
hodinu pred začiatkom príslušného časového okna. Schválenie zmien v rámci
časového okna nastane pol hodinu pred jeho začiatkom.

Pre vnútrodennú registráciu sa vyžaduje registrácia diagramov podľa štandardu
ETSO ESS s verziou minimálne 3.0
(http://www.etso-net.org/activities/edi/_library/index.asp), v ponuke treba
vybrať ETSO Scheduling System ESS – Version 3 Release 1). Vyžaduje sa totiž
vyplnenie nasledujúcich atribútov:

ProcessType – A02 (Intra Day)

Domain – SEPS

SubjectParty – EIC odosielateľa

SenderRole – A08

MatchingPeriod – obdobie, za ktoré odosielajú zmeny (začiatok otvoreného okna
až do konca dňa).

Príklad vyplnenia požadovaných atribútov:

<ScheduleMessage DtdVersion=“3″ DtdRelease=“1″/><ProcessType v=“A02″/>

<Domain v=“10YSK-SEPS—–K“ codingScheme=“A01″/>

<SubjectParty v=“24XAENSK——-B“ codingScheme=“A01″/>

<SubjectRole v=“A08″/>

<MatchingPeriod v=“2008-09-11T10:00Z/2008-09-11T22:00Z“/>

Pre dennú registráciu diagramov samozrejme je zachovaná aj podpora štandardu
ETSO ESS verzie 2.3.

Plánovaná odstávka systému sa uskutoční každý utorok. Pri plánovanej odstávke
systému sa posúva pre časové okno č. 6 príslušného dňa uzávierka príjmu denných
diagramov na 16:30, pričom schvaľovanie zmien zo strany PPS sa uskutoční do
17:00. Zároveň sa otvorenie vnútrodennej registrácie diagramov pre všetky okná
nasledujúceho dňa posúva na 20:00.

Do konca roka 2008 bude prebiehať paralelná testovacia prevádzka vnútrodennej
registrácie diagramov. Testovacia prevádzka bude sprístupnená subjektom
zúčtovania počas pracovných dní na vyžiadanie. Požiadať je potrebné minimálne
jeden pracovný deň vopred. V žiadosti treba uviesť názov subjektu, kontaktné
e-mailové adresy pre zasielanie správ (ACK, AR, CR), požadovaný obchodný deň
pre vnútrodennú registráciu. Pre testovaciu prevádzku sa bude využívať
e-mailová adresa intraday_diagramy@sepsas.sk

odbor zúčtovania odchýlok

Aktuality