Podmienky mesačných aukcií VOPK

Zdieľať

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. zverejnila na svojich internetových stránkach podmienky pridelenia voľných obchodovateľných prenosových kapacít pre jednotlivé mesiace v roku 2004 na profiloch:

Zdroj: SED Žilina

Aktuality