Podpísaná kolektívna zmluva

Zdieľať

V piatok 3. marca 2006 Ing. Ladislav Szemet predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ akciovej spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava (ďalej SEPS, a. s.), Ing. Pavel Šramko podpredseda Predstavenstva a vrchný riaditeľ Úseku SED a obchodu SEPS, a. s. a Ivan Dubeň, predseda Základnej odborovej organizácie SOZE pri SEPS, a. s. podpísali podnikovú kolektívnu zmluvu na roky 2006-2007 medzi Slovenskou elektrizačnou prenosovou sústavou, a. s. a Základnou organizáciou SOZE pri SEPS, a. s. Viac informácií získate v časti:

Aktuality