V rámci liberalizácie trhu elektriny na Slovensku sa pripravuje trh s podpornými službami. Energodata Žilina bola poverená URSO a SEPS vykonaním inventarizácie zdrojov schopných poskytovať podporné služby a posúdením ich technických možností podľa pravidiel UCTE a požiadaviek PPS (sú uvedené v Obchodnom kódexe prenosovej sústavy SR).

V prípade, ak máte záujem o poskytovanie podporných služieb pre PPS, oznámte to aj s menom kontaktnej osoby na adresu

Energodata
Hodžova 20
010 01 Žilina.

Pracovnici Energodaty posúdia vaše technické možnosti pre poskytovanie podporných služieb.

Aktuality