Poznámky k účtovným výkazom za rok 2004 (Výročná správa 2004)

Zdieľať

14. Poznámky k účtovným výkazom za rok 2004

 

Všetky údaje a informácie uvedené v týchto poznámkach vychádzajú z účtovníctva a nadväzujú na účtovné výkazy. Hodnotové údaje sú uvedené v tisícoch Sk (pokiaľ nie je uvedené inak). Čísla uvedené za položkou v zátvorkách alebo v stĺpcoch sú odvolávky na riadok alebo stĺpec príslušného výkazu (súvaha alebo výkaz ziskov a strát). Niektoré údaje za minulé účtovné obdobie boli upravené tak, aby boli v súlade s klasifikáciou položiek účtovných výkazov za bežné obdobie.

 
Dokument na stiahnutie
Názov Dokument Veľkosť
Poznámky k účtovným výkazom za rok 2004 PoznamkyKVykazom2004.pdf 1 535 kB

Aktuality