Pozvánka k prihláseniu na odber informácií z Core Consultative Group

Zdieľať

Vážení účastníci trhu,

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., ako jeden z prevádzkovateľov prenosových sústav regiónu Core, ktorí majú záujem o zintenzívnenie komunikácie s účastníkmi trhu, Vás pozýva k prihláseniu sa k odberu informácií z Core Consultative Group (viac informácií o CCG nižšie).

Po prihlásené Vám budú doručované pozvánky na stretnutia CCG a informácie o vývoji v Core regióne pre výpočet prenosových kapacít určené pre účastníkov trhu. V súlade s EU General Data Protection Regulation (GDPR), Vás prevádzkovatelia prenosových sústav regiónu Core žiadajú o prihlásenie k odberu prostredníctvom odkazu:

Tešíme sa na nadviazanie resp. zintenzívnenie našej cennej spolupráce. Prosíme Vás, aby ste prípadne preposlali tento email ďalším zástupcom účastníkov trhu, ktorí môžu mať záujem o prihlásenie sa k odberu.

Vopred ďakujeme a neváhajte nás kontaktovať v prípade akýchkoľvek otázok.

= = = = = =

Čo je stretnutie CCG?

CCG stretnutie je konzultačné fórum organizované prevádzkovateľmi prenosových sústav regiónu Core, na ktoré sú pozývaní zástupcovia energetických búrz, národných regulátorov a účastníkov trhu.

Hlavnými cieľmi stretnutí je:

  • Poskytovanie informácií o vývoji v projektoch v rámci Core regiónu pre výpočet prenosových kapacít
  • Konzultovanie všetkých aktivít v projektoch v rámci Core regiónu pre výpočet prenosových kapacít
  • Umožnenie účastníkom trhu klásť otázky, vzniesť námietky a predniesť ich návrhy a očakávania súvisiace s projektmi, implementovanými v rámci Core regiónu pre výpočet prenosových kapacít (vrátanie implementácie paneurópskych sieťových predpisov/nariadení)

Zdroj: SEPS

Aktuality