Pozvánka na Workshop k návrhu implementačných rámcov pre spoločné európske platformy na výmenu regulačnej energie, pre postup imbalance netting a k návrhu celoeurópskych metodík podľa nariadenia EBGL

Zdieľať

Na internetovej stránke ENTSO-E bola zverejnená pozvánka na workshop k návrhom metodík týkajúcich sa návrhu implementačných rámcov spoločných európskych platforiem pre RR, mFRR, aFRR a IN v zmysle článkov 19, 20, 21, 22 EBGL a k návrhu celoeurópskych metodík v zmysle článkov 29 ods.3, 30, 50 ods. 1 a 52 ods. 2 EBGL.
Workshop sa uskutoční v Bruseli v priestoroch ENTSO-E od 20. do 21. júna 2018 v čase od 10:00 do 16:00. Cieľom workshopu je bližšie predstaviť návrhy jednotlivých implementačných rámcov európskych platforiem pre výmenu regulačných rezerv a pre postup Imbalance netting, ktoré boli respektíve sú predmetom verejných konzultácií.

Harmonogram Workshopu je rozdelený do dvoch dní nasledovne:

1. deň:
aFRR, mFRR, RR and Imbalance Netting Implementation Frameworks, Imbalance Settlement Harmonisation – Draft Proposal

2. deň:
TSO-BSP Pricing methodology, Settlement of netting, Activation Purposes, TSO-TSO settlement

Účasť na workshope bude možná aj prostredníctvom webcastu. Potvrdenie účasti (fyzicky alebo prostredníctvom webcast) je v zmysle pokynov (viď. odkaz nižšie) nutné zaslať najneskôr do 15.6.2018 na e-mailovú adresu: gonzalo.morollon@entsoe.eu

Bližšie informácie:
https:/www.entsoe.eu/events/…

Zdroj: SEPS

Aktuality