Pozvánka na Workshop zúčastnených strán k diskusii o výsledkoch uskutočnených verejných konzultácii k prvotným návrhom dizajnu projektov MARI a PICASSO

Zdieľať

Dňa 5. marca 2018 bola na internetovej stránke ENTSO-E zverejnená pozvánka na Workshop organizovaný s cieľom prezentácie výsledkov z uskutočnených verejných konzultácií k prvotným návrhom dizajnu projektov MARI (Manually Activated Reserves Initiative) – mFRR platforma a PICASSO (Platform for the International Coordination of the Automatic frequency restoration process and Stable System Operation) – aFRR platforma.

Harmonogram Workshopu je rozdelený do dvoch dní nasledovne:
Pre projekt PICASSO dňa 26. marca 2018 v priestoroch ENTSO-E v čase 10:00 – 16:00 hod.
Pre projekt MARI dňa 27. marca 2018 v priestoroch ENTSO-E v čase 10:00 – 16:00 hod.

Účasť na workshope bude možná aj prostredníctvom webcastu. Potvrdenie účasti (fyzicky alebo prostredníctvom webcast) je v zmysle pokynov (viď. odkaz nižšie) nutné zaslať najneskôr do 20.3.2018 na e-mailovú adresu: Martin.Vencelik@cz.ey.com.

Bližšie informácie:
https://electricity.network-codes.eu/events/2018/03/26/picasso-mari-stakeholder-workshop/

Zdroj: SEPS

Aktuality