Pravidlá denných aukcií

Zdieľať

Dňa 9.6.2006 boli v menu SLUŽBY/AUKCIE zverejnené „Pravidlá denných aukcií voľných obchodovateľných prenosových kapacít pre rok 2006 na cezhraničnom prenosovom profile SEPS – MAVIR organizovaných jednostranne Slovenskou elektrizačnou prenosovou sústavou, a.s. (ďalej SEPS, a.s.)“.

Kompletné znenie pravidiel nájdete v časti:

Aktuality