Pravidlá pre prideľovanie kapacít

Zdieľať

Pravidlá pre prideľovanie kapacít medzi prenosovou sústavou Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. a MAVIR, ZRt. sú zverejnené na našej web-stránke SLUŽBY/AUKCIE SEPS-MAVIR/DENNÉ AUKCIE.
Tieto pravidlá nadobudnú platnosť po schválení oboch strán.
Kompletné informácie o pravidlách nájdete v: Pravidla_pre_pridelovanie_dennych_kapacit.doc

Aktuality