Priamy nákup PpS zo synchrónne prepojených sústav (Pravidlá Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s. pre zabezpečenie PpS)

Zdieľať

5. Priamy nákup PpS zo synchrónne prepojených sústav

 
Ak Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (ďalej len „SEPS, a.s.“) nemá možnosť si zabezpečiť celý objem PpS v rámci SR, SEPS, a.s. si vyhradzuje právo chýbajúci objem PpS zabezpečiť prostredníctvom nákupu PpS zo synchrónne prepojenej sústavy. Túto službu zabezpečuje SEPS, a.s. u fyzickej či právnickej osoby, ktorá garantuje držanie PpS v zahraničnej sústave a garantuje pripravenosť prevádzkovateľa príslušnej sústavy k zahájeniu dodávky týchto PpS na základe požiadavky SEPS, a.s.

Aktuality