Projekt DE-AT-PL-4MMC sprístupnil účastníkom trhu informácie o pripravovanom technickom riešení

Zdieľať

Prevádzkovatelia prenosových sústav (PPS) a Nominovaní operátori denného trhu (NEMO) participujúci v projekte DE-AT-PL-4MMC  pripravili informačný materiál s popisom technického riešenia projektu.

Tento materiál má účastníkom trhu poskytnúť základné informácie o pripravovanom prevádzkovom riešení, ktorého cieľom je prepojiť súčasné prevádzkové riešenia 4MMC (Market Coupling medzi CZ-SK-HU-RO) a MRC (tzv. Multi-Regional Coupling) cez vybrané hranice ponukových oblastí prostredníctvom implicitnej aukcie pri zachovaní metódy výpočtu kapacít na báze NTC. 
 
Informačný materiál je dostupný v anglickom jazyku TU. 

Zdroj: SEPS

Aktuality