Realizácia cezhraničného prenosu (Podmienky Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s. pre poskytovanie prenosových služieb)

Zdieľať


12. Realizácia cezhraničného prenosu

 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (ďalej len „SEPS, a.s.“) je zodpovedná za zabezpečenie prenosu elektriny prostredníctvom prenosovej sústavy pre žiadateľov len na území Slovenskej republiky a to od vstupu do prenosovej sústavy po výstup z prenosovej sústavy v rozsahu odovzdaných a odsúhlasených realizačných diagramov a pri splnení Podmienok SEPS, a. s.


Aktuality