Rokovanie o pripojení nových veterných elektrární

Zdieľať

Celoslovenské pracovné koordinačné rokovanie k problematike pripojovania a prevádzkovania avizovaných nových veterných elektrární (VTE) v rámci elektrizačnej sústavy SR (ES SR) sa uskutočnilo dňa 28.6.2007 v Bratislave. Organizátorom rokovania bola Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (SEPS, a.s.) a prizvanými účastníkmi boli zástupcovia Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva životného prostredia SR, Úradu pre reguláciu sieťových odvetví SR, jednotlivých prevádzkovateľov elektroenergetických distribučných sietí a potenciálni záujemcovia o výstavbu a prevádzkovanie VTE na území SR.

Prezenčná listina a prezentácie SEPS, a.s., ktoré odzneli na rokovaní, sú prístupné v nasledujúcich odkazoch:

Prezenčná listina (PDF, 2.6 MB)
Aktuálne problémy v pripojovaní nových VTE (PPT, 1,3 MB)
Predpokladaný ďalší postup zo strany SEPS, a.s. (PPT, 0,3 MB)
Technické aspekty vplyvu VTE na elektrizačnú sústavu (PPT, 1,5 MB)

Aktuality