Rozhodnutie ÚRSO č. 0001/2024/E-NF

Zdieľať

Dňa 10.01.2024 bolo vydané rozhodnutie úradu č. 0001/2024/E-NF, ktoré mení rozhodnutie úradu č. 0002/2023/E-NF zo dňa 13.12.2023 (dokument je k dispozícii tu).

Aktuality