Rozhodnutie ÚRSO č. 0109/2021/E

Zdieľať

Bolo zverejnené rozhodnutie ÚRSO č. 0109/2021/E, ktorým ÚRSO určil tarify za poskytovanie systémových služieb v elektroenergetike a podmienky ich uplatnenia od 1. januára 2021 do konca 5. regulačného obdobia. Nachádza sa v sekcii DokumentyRozhodnutia ÚRSO.

Aktuality