Rozhodnutie ÚRSO č 0296/2020/E

Zdieľať

Bolo zverejnené rozhodnutie ÚRSO č. 0296/2020/E, ktorým ÚRSO určil ceny a tarify za poskytovanie podporných služieb a dodávku regulačnej elektriny na obdobie od 1. októbra 2020 do 31. decembra 2021. Nachádza sa v sekcii DokumentyRozhodnutia ÚSRO

Aktuality