SEPS, a. s., a ČEPS prechádzajú na hodinové obchodné seansy vnútrodenného trhu s cezhraničnými kapacitami

Zdieľať

SEPS, a. s., v spolupráci s českým prevádzkovateľom prenosovej sústavy ČEPS pokračuje v rozširovaní možností pre účastníkov trhu a počnúc obchodným dňom 3.4.2012 zavádza na spoločnej hranici hodinové obchodné seansy vnútrodenného trhu s cezhraničnými kapacitami.
Týmto krokom je účastníkom trhu daná možnosť flexibilnejšieho získavania prenosových kapacít bližšie k reálnemu času.
Účastníci trhu tak môžu lepšie optimalizovať svoju obchodnú pozíciu a reagovať tak aj na rastúcu výrobu zdrojov s limitovanou predikciou výroby.
Ďalšie informácie pozri tu.

Aktuality