SEPS, a. s. chce zaviesť jednotný systém obchodovania (Publikácie a články)

Zdieľať

SEPS, a.s. chce zaviesť jednotný systém ochodovania
Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) plánuje najneskôr do 1. júla 2004 zaviesť jednotný postup obchodovania s elektrinou na všetkých hraničných profiloch SR.

Na všetkých profiloch by sa najneskôr k tomuto termínu mali udeľovať prenosové kapacity na základe aukcií, a to v prípade, že záujem obchodníkov prevýši možnosti profilu. Ako dnes informoval na medzinárodnom energetickom kongrese o liberalizácii, privatizácii a formovaní novej slovenskej energetiky šéf SEPS Štefan Bugár, systém aukcií by mal zvýšiť transparentnosť pri udeľovaní prenosových kapacít. Systém sa na základe dohody medzi SEPS a českým ČEPS uplatňuje od mája tohto roka na profile SR – ČR. SEPS má záujem zaviesť podobný systém na hranici s Maďarskom od 1. januára 2004. „SEPS je na to pripravená od nového roka, ale treba ešte rokovať s maďarskou stranou,“ konštatoval Bugár. Druhá strana má totiž tak technické, ako aj legislatívne problémy na zavedenie spomínaného systému. Na profile s Poľskom a Ukrajinou je snahou SEPS začať s aukciami k 1. júlu 2004. Tieto krajiny však majú zatiaľ podobné a tiež ďalšie prekážky ako maďarská strana.

SR má v oblasti obchodnej výmeny so zahraničím smerom do ČR tri 400-kV prepojenia, do Maďarska dve, jedno dvojité vedenie smeruje do Poľska a jedno na Ukrajinu. Podľa Bugára bude však perspektívne treba vybodovať po dve 400 kV vedenia do Maďarska, Poľska a tiež do Rakúska, kde zatiaľ neexistuje prepojenie. Slovensko by sa totiž vzhľadom na očakávaný vývoj na európskom trhu malo stať veľmi dôležitým hráčom v oblasti tranzitu elektriny. Licenciu na vybudovanie vedení do Maďarska a Rakúska získala od regulačného úradu SR tento rok spoločnosť Energo Solutions.

SEPS vznikla k 21. januáru 2002 ako jedna z troch nástupníckych spoločností bývalých Slovenských elektrární. SEPS, ktorej 100 % akcií je v portfóliu FNM, spravuje na Slovensku vysokonapäťové elektrické vedenia 400 a 220 kV v súhrnnej dĺžke asi 2 715 kilometrov. Spoločnosť tiež spravuje vedenia 110 kV v dĺžke 43 km.

Zdroj: TASR

Aktuality