SEPS dnes spolu s partnermi otestuje postupy simulujúce masívny výpadok elektriny na západnom Slovensku

Zdieľať

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS) v spolupráci so spoločnosťami Slovenské elektrárne, a. s. (SE), Vodohospodárska výstavba, š. p. (VVB) a Západoslovenská distribučná, a. s. (ZSD) dnes, v pondelok 17. 5. 2021, vykoná skúšku stavu núdze, simulujúcej masívny výpadok elektriny na západnej časti Slovenska, tzv. skúšku štartu z tmy.

Skúška prebieha v oddelenej časti elektrizačnej sústavy (elektrický ostrov, ktorý nie je prepojený s celkovou elektrizačnou sústavou) medzi poskytovateľom služby obnovy Vodnou elektrárňou (VE) Gabčíkovo a systémovou elektrárňou, ktorej v prípade potreby bude poskytnuté napätie na naštartovanie z tmy – Atómovou elektrárňou Bohunice V2 (EBO V2).

 
Počas testu nie je plánované žiadne obmedzenie ani prerušenie dodávok elektriny.

Zdroj: SEPS

Aktuality