SEPS získala Osvedčenie o významnej investícii na projekt „Danube InGrid“

Zdieľať

Spoločnosť SEPS je držiteľom Osvedčenia o významnej investícii na investičný projekt „Danube InGrid“, ktoré bolo vydané Ministerstvom hospodárstva SR na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 531/2022 z 24.08.2022 v súlade so zákonom č. 371/2021 Z.z. o významných investíciách.

Vydanie osvedčenia potvrdzuje, že projekt má postavenie najvyššieho vnútroštátneho významu, je významnou investíciou a je vo verejnom záujme.

Projekt Danube InGrid je zameraný na modernizáciu elektrizačnej sústavy na Slovensku a v Maďarsku. Aktivity realizované spoločnosťou SEPS, na ktoré je osvedčenie vydané, budú prebiehať v lokalitách Vajnory, Podunajské Biskupice a Stupava. Cieľom je zvýšenie kvality a bezpečnosti dodávok elektriny, nové možnosti na zvýšenie podielu obnoviteľných alebo distribuovaných zdrojov energie a predpokladané zníženie strát v sieti.

Zdroj: SEPS

Aktuality