SIDC XBID: Úspešné spustenie projektu LIP 17 v štvrtej vlne rozšírenia SIDC

Zdieľať

Nominovaní operátori trhu s elektrinou (NEMOs) a prevádzkovatelia prenosových sústav (TSOs) zapojení do jednotného európskeho vnútrodenného trhu (SIDC, predtým známe aj ako XBID) potvrdili úspešné spustenie projektu LIP 17 v štvrtej vlne rozšírenia SIDC, ktorá od 29. novembra integruje ponukovú oblasť SR v rámci prevádzky SIDC. Spoločne s LIP 17 bol do prevádzky uvedený aj LIP 14b, ktorý integruje do prevádzky SIDC ponukovú oblasť Grécka. Cezhraničné vnútrodenné obchodovanie sa týmto krokom rozšírilo na 25 krajín prepojených v rámci SIDC.

Prevádzkové pripojenie Slovenska a Grécka do jednotného vnútrodenného trhu je dôležitým míľnikom, ktorým bola zavŕšená integrácia jednotného celoeurópskeho vnútrodenného trhu, kompletná tlačová správa v anglickom jazyku je dostupná tu.

SIDC v súčasnosti pokrýva integrované vnútrodenné trhy 25 krajín: Rakúska, Belgicka, Bulharska, Chorvátska, Českej republiky, Dánska, Estónska, Fínska, Francúzska, Nemecka, Grécka, Maďarska, Talianska, Lotyšska, Litvy, Luxemburska, Nórska, Holandska, Poľska, Portugalska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Španielska a Švédska.

2022 SIDC 4th wave go live press release_final.pdf

Aktuality