Slávnostné spustenie transformácie 400/110 kV Lemešany do prevádzky

Zdieľať

Lemešany 13. decembra (TASR)
Zvýšiť bezpečnosť a spoľahlivosť elektrizačnej sústavy SR hlavne v regióne východného Slovenska umožní nový, už druhý transformátor zo 400 na 110 kilovoltov (kV) s príslušnou technológiou, ktorý uviedla dnes slávnostne do prevádzky Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS), a. s., v elektrickej stanici Lemešany, okres Prešov.

Význam vyše miliardovej investície, zapadajúcej do stratégie energetickej bezpečnosti SR do roku 2030,je v prvom rade vo vykrytí deficitu elektrickej energie na východnom Slovensku, uviedol na otvorení minister hospodárstva SR Ľubomír Jahnátek. Minister zdôraznil, že týmto významným energetickým projektom Slovensko vyriešilo podmienku N-1 pri vstupe do medzinárodnej organizácie štátov zosieťovaných v elektrizačnej sústave – UCTE, čo znamená, že máme v zálohe jeden zdroj.

Zároveň nám to podľa Jahnátka pomôže dočasne vyriešiť deficit elektrickej energie pri odstavení 2. bloku elektrárne Jaslovské Bohunice. „Vieme teraz priniesť na územie SR potrebný výkon cez poľskú cestu,“ zdôraznil minister. Celý projekt rekonštrukcie 400 kV lemešianskej rozvodne s investičnými nákladmi 1,1 miliardy Sk je podľa generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva SEPS, a. s., Petra Adamca významným medzníkom v jej rozsiahlej investičnej aktivite. Začala vlani, keď v decembri 2006 odovzdali v Lemešanoch prvý transformátor, a úplná rekonštrukcia rozvodne skončí v roku 2009. Zdôraznil, že jej význam je hlavne vo zvýšení spoľahlivosti a bezpečnosti v zásobovaní východného Slovenska a plnení medzinárodných podmienok našej elektrizačnej sústavy.
Generálnym dodávateľom projektu transformácie elektriny zo 400 na 110 kV v Lemešanoch bola v oboch prípadoch spoločnosť Siemens Slovensko.
O investícii rozhodlo MH SR v novembri 2005. Významný bol pritom v celom projekte vklad a. s. Východoslovenská energetika, ktorá rekonštruovala 110 kV rozvodňu.“Týmto investičné aktivity SEPS, a. s., na východnom Slovensku nekončia.
Pripravujeme v súčasnosti rozsiahle investičné akcie na zvládnutie dôsledkov plánovanej výstavby veľkých systémových zdrojov elektriny v regióne,“ dodal Adamec.

Foto:(TASR)

Na snímke zľava minister hospodárstva SR Ľubomír Jahnátek a predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS a.s. Peter Adamec.
Na snímke zľava minister hospodárstva SR Ľubomír Jahnátek, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS a.s. Peter Adamec a predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VSE a.s. Norbert Schurmann.
Na snímke zľava minister hospodárstva SR Ľubomír Jahnátek, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS a.s. Peter Adamec a predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VSE a.s. Norbert Schurmann.

Zdroj: (TASR)

Aktuality