Spustenie nového modulu

Zdieľať

Bol spustení nový modul on-line zverejňovania dát v systéme Damas.
Do tohoto modulu je možný prístup na Dispečing/On-line dáta
a na Služby/Zúčtovanie odchýlok

Zároveň bol vypracovaný pomocný dokumet pre užívateľov.
Dokument je zverejnený v Navod_pre_pouzivatelov_Damas.pdf.

Aktuality