Spustenie technického go-live projektu MARI PICASSO 01.07.2024

Zdieľať

Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., dňa 01.07.2024 spúšťa lokálnu prevádzku projektov MARI a PICASSO, tzv. technický go-live.

Technický go-live prináša so sebou zmeny najmä v rámci prípravy prevádzky, ktorá bude upravená do 15-minútového rozlíšenia. Pribudne aj nový modul pre podávanie cenových ponúk „bidov“ na RE, ktoré sú kryté kontraktami na disponibilitu PpS, ale aj ponúk nad rámec kontraktu, prípadne mimo neho, tzv. „free bidov“. Zároveň nastane zmena v rámci vyhodnocovania disponibility a RE, ako aj zmeny v spôsobe aktivovania RE v rámci PpS typu mFRR. Pripojenie k samotným platformám aFRR (PICASSO) a mFRR (MARI) je naplánované koncom tohto roka.

Všetky potrebné informácie sú dostupné na PICASSO a MARI. Taktiež vás budeme priebežne informovať na nástenke IS Damas Energy – Nástenka – Damas Energy (sepsas.sk).

Aktuality