Strany projektu Core Flow-Based Market Coupling (Core FB MC) touto cestou informujú, že testovanie s účastníkmi trhu začne 4. apríla 2022 (Oznam)

Zdieľať

Strany projektu Core Flow-Based Market Coupling (Core FB MC) touto cestou informujú, že testovanie s účastníkmi trhu začne 4. apríla 2022. Tieto testy budú organizované tak, aby účastníkom trhu poskytli ucelený prehľad o každodennom prevádzkovom fungovaní projektu Core FB MC, vrátane časovania a procesov. Zúčtovanie, finančné vysporiadanie a poskytnutie nominácií príslušnému PPS nebudú súčasťou tejto testovacej fázy. Testovanie s účastníkmi trhu bude prebiehať od 4. do 8. apríla 2022.
 
Účastníci trhu sa môžu registrovať na testovanie u príslušného NEMO (nominovaný organizátor trhu s elektrinou, v prípade registrácie prostredníctvom OKTE viac informácií TU), v prípade záujmu aj o účasť na testovaní tieňových aukcií sa účastníci trhu musia zaregistrovať na JAO do 29. marca 2022.
 
Pre viac informácií je úplné znenie tlačovej správy dostupné v anglickom jazyku TU.

Zdroj: seps

Aktuality