Štruktúra spoločnosti (Výročná správa 2004)

Zdieľať4. Štruktúra spoločnosti

 

Sídlo Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s.

Bratislava
 

Slovenský elektroenergetický dispečing

Žilina
 

Prevádzková správa Západ, Sekcia diagnostiky

Križovany
 

Prevádzková správa Stred

Sučany
 

Prevádzková správa Východ

Lemešany

Aktuality