Technické podmienky pre prístup, pripojenie a prevádzkovanie prenosovej sústavy

Zdieľať

SEPS, a.s. v zmysle § 17 ods. 5 Zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike zverejnil Technické podmienky pre prístup, pripojenie a prevádzkovanie prenosovej sústavy všetkým účastníkom trhu s elektrinou.

Aktuálne Technické podmienky je možné získať v časti:

Aktuality