Tlačová správa (Sieťové predpisy) (4)

Zdieľať

ENTSO-E začalo verejnú konzultáciu k sieťovému predpisu Riadenie činného výkonu frekvencie a výkonových rezerv („Load Frequency Control and Reserves Network Code“)

 

Brusel 1.2. 2013

Dňa 1. februára 2013 začalo ENTSO-E cez svoje internetové rozhranie verejnú konzultáciu k sieťovému predpisu Riadenie činného výkonu frekvencie a
výkonových rezerv (LFCR) a zároveň vyzvalo záujmové strany k predloženiu pripomienok v termíne do 2. apríla 2013. Počas uvedeného konzultačného
obdobia usporiada ENTSO-E v Bruseli 13. februára 2013 telekonferenčný seminár s Technickou expertnou skupinou prevádzkovateľov distribučných sústav
( DSOs TEG) ako aj verejný seminár pre zainteresované strany dňa 12. marca 2013 za účelom informovanosti a získania spätnej väzby k návrhu sieťového predpisu.

Ako súčasť verejnej konzultácie, ENTSO-E zverejnilo návrh sieťového
predpisu LFCR
spolu s podporným dokumentom, ktorý poskytuje prehľad o prístupe k tvorbe
predmetného sieťového predpisu ako aj poskytuje odpoveď na spätnú väzbu získanú počas seminárov s predstaviteľmi DSOs TEG a zainteresovaných strán
v júli a septembri 2012. Materiál je dostupný na web stránke ENTSO-E LFCR.

Všetky pripomienky k návrhu sieťového predpisu LFCR je potrebné predložiť cez internetové rozhranie ENTSO-E.
Pripomienky, ktoré nebudú predložené cez spomenuté rozhranie nebudú považované za oficiálne predložené pripomienky ku konzultácii. Ďalšie informácie o spôsobe
predkladania pripomienok je možné získať tu.

Po ukončení verejnej konzultácie budú všetky pripomienky zverejnené. ENTSO-E posúdi každú pripomienku a v prípade potreby nimi vylepší a zdokonalí návrh sieťového predpisu.

ENTSO-E predloží a oddiskutuje predbežné vyhodnotenie pripomienok s DSOs TEG a zainteresovanými stranami počas seminárov, ktoré sú naplánované ku koncu apríla 2013. Vyhodnotenie všetkých pripomienok ako aj predloženie finálneho sieťového predpisu na ACER sa očakáva v júli 2013.

Návrh sieťového predpisu, ktorý je súčasťou tejto verejnej konzultácie, sa začal tvoriť vo februári 2012, kedy Európska komisia udelila mandát ENTSO-E na vypracovanie návrhu sieťového predpisu a k predloženiu finálneho sieťového predpisu na ACER.

Sieťový predpis Riadenie činného výkonu frekvencie a výkonových rezerv je vypracovaný združením ENTSO-E v súlade s postupmi stanovenými v Nariadení 714/2009/EK ako aj s Rámcovými pravidlami k Prevádzke elektrickej sústavy, ktoré vypracoval ACER.

Súvisiace odkazy

Aktuality