V dňoch 25.-27.3.2009 sa uskutočnia Trial dni ISZO, ktorých predmetom bude preverenie:

  • registrácie denných diagramov
  • registrácie vnútrodenných diagramov
  • finančného zabezpečenia
  • vyhodnotenia odchýlok.

Aktuality