Účtovná závierka za rok 2004 (Výročná správa 2004)

Zdieľať

13. Účtovná závierka za rok 2004

 
 
 
 
Dokument na stiahnutie
Názov Dokument Veľkosť
Súvaha v plnom rozsahu k 31.decembru 2004 a
Výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu za rok končiaci 31. decembra 2004
UctovnaZavierka2004.pdf 1 354 kb

Aktuality