Na základe rozhodnutia vedenia spoločnosti SEPS, a.s. zo dňa 7.6.2004 Aukčný tím SEPS, a. s. oznamuje zmenu termínu rozhodného dňa a konania mesačnej aukcie pre mesiac júl 2004 pre cezhraničný profil SEPS/MAVIR nasledovne:

  • pôvodný termín rozhodného dňa 8.6.2004 sa mení na 14.6.2004
  • pôvodný termín konania mesačnej aukcie 16.6.2004 sa mení na 21.6.2004

Termín rozhodného dňa a konania mesačnej aukcie pre ostatné profily pre mesiac Júl 2004 sa nemení.

Aktuality