Aukčný tím SEPS, a.s. oznamuje zmenu termínu rozhodného dňa pre zverejnenie voľných obchodovateľných prenosových kapacít , predloženie žiadosti na pridelenie voľných obchodovateľných prenosových kapacít a zverejnenie informácie o výsledkoch pre mesiac december 2004 pre cezhraničný profil SEPS/MAVIR nasledovne:

  • pôvodný termín rozhodného dňa pre zverejnenie voľných obchodovateľných prenosových kapacít 9.11.2004 sa mení na 19.11.2004
  • pôvodný termín rozhodného dňa pre predloženie žiadosti na pridelenie voľných obchodovateľných prenosových kapacít 18.11.2004 sa mení na 25.11.2004
  • pôvodný termín rozhodného dňa pre zverejnenie informácie o výsledkoch 19.11.2004 sa mení na 26.11.2004

Termín rozhodných dní a mesačných aukcií pre ostatné profily pre mesiac december 2004 sa nemení.

Aktuality